Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH ỦY ĐỢT I NĂM 2024

26/02/2024 14:16 41 lượt xem

Sáng ngày 26/02/2024, Đảng ủy xã Bản Díu đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh đợt I năm 2024.

Dự hội có các đồng chí thường trực Đảng ủy; thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân xã; Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã;Tập thể lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Văn phòng Đảng ủy, HĐND & UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn xã; cán bộ công chức xã, cán bộ không chuyên trách xã; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và các đồng chí ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Báo cáo viên, tuyên truyền viên Đảng bộ xã; Đảng viên chi bộ Công an, Quân sự, trạm y tế.

Đ/c: Tẩn Văn Đức - bí thư đảng uỷ xã triển khai tại hội nghị

Đồng chí: Tẩn Văn Đức – bí thư đảng uỷ trực tiếp triển khai, quán triệt 9 văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ gồm: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.Chỉ thị số số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số số 33-CT/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024. Chỉ thị số số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Quy định số 137-QĐi/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương. Quy định số 138-QĐi/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 01/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 và Triển khai học tập, quán triệt chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của Nhân dân”.

          Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Kết thúc hội nghị, đồng chí Tẩn Văn Đức nhấn mạnh nội dung cần thực hiện trong thời gian tới các chi bộ trực thuộc nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập các văn bản của Đảng đã được tiếp thu ngày hôm nay và theo Kế hoạch số 66-KH/ĐU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy bảo đảm kịp thời, hiệu quả; rà soát toàn bộ những người chưa được tham gia học tập tại Hội nghị để tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập.

 

Hoàng Xuân Trung

Tin khác