Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

Đảng bộ xã Bản Díu Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025

20/06/2023 07:54 57 lượt xem

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 14/6/2023 Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 31 (Mở rộng).

Đảng bộ xã Bản Díu Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng BTG tỉnh uỷ Hà Giang – thành viên đoàn công tác theo quyết định số 575-QĐ/TU; Đồng chí: Nguyễn Ngọc Khuyên – UVBTV HU – Trưởng BTG huyện uỷ - Giám đốc trung tâm chính trị huyện, tổ trưởng theo Quyết định 888-QĐ/HU dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy xã khóa XX; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; trưởng thôn 8/8 thôn; đội ngũ báo cáo viên Đảng bộ xã; Trưởng, phó các ngành đoàn thể; lãnh đạo các đơn vị đóng trên địa bàn và toàn thể cán bộ, công chức xã.

               (Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng BTG tỉnh uỷ Hà Giang phát biểu tại hội nghị)

Trong 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức xong dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của các phòng, ban, ngành của Huyện, Đảng bộ xã Bản Díu phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chi tiêu Nghi quyết đầu năm đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong 6 đầu năm đã kết nạp được 05 quần chúng uu tú vào Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận đánh giá những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

(Đồng chí: Nguyễn Ngọc Khuyên – UVBTV HU – Trưởng BTG huyện uỷ - Giám đốc trung tâm chính trị huyện, tổ trưởng theo Quyết định 888-QĐ/HU phát biểu tại hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng BTG tỉnh uỷ Hà Giang – thành viên đoàn công tác theo quyết định số 575-QĐ/TU và Đồng chí: Nguyễn Ngọc Khuyên – UVBTV HU – Trưởng BTG huyện uỷ - Giám đốc trung tâm chính trị huyện, tổ trưởng theo Quyết định 888-QĐ/HU đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Bản Díu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, chỉ rõ nguyên nhân, có biện pháp tập trung lãnh đạo để hoàn thành trong thời gian tới. Tiếp tục tập trung lãnh đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân. Làm tốt công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU và Nghị quyết số 27-NQ/TU về xoá bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn xã; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn xã và Cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 05-NQ/TU...Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ xã Bản Díu phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần xây dựng xã Bản Díu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

hoàng Xuân Trung - VPĐU

Tin khác