Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập
Ban thường vụ huyện ủy Xín mần Làm việc với Thường trực Đảng ủy- UBND các xã, thị trấn.
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và các nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư từ ngân...