Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

UBND xã Bản Díu - Huyện Xín Mần

Tổ chức huận luyên dân quân năm 2024

08/05/2024 14:35 20 lượt xem

Sáng ngày 08/5/2024, Ban CHQS xã Bản Díu tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024.

Trong thời gian 12 ngày, 44 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân sẽ được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ, chiến thuật chiến đấu, ném lựu đạn, bắn súng…

Đến dự và chỉ đạo khai mạc có đồng chí Đại úy Trần Mạnh Hùng – Trưởng ban Dân quân Ban CHQS huyện Xín Mần yêu cầu Ban chỉ đạo huấn luyện của xã, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân khắc phục điều kiện không thuận lợi của thời tiết, tổ chức duy trì nghiêm túc các đề mục, nội dung, thời gian, quân số huấn luyện đã được phê duyệt; Nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% trở lên khá giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật. Trên cơ sở chất lượng huấn luyện, khi về thôn bản cần vận dụng linh hoạt trong hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt các nhiệm vụ giao, góp phần phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Thông qua đợt huấn luyện này, giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân trong xã Bản Díu nâng cao nhận thức chính trị, quân sự, trình độ, khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị quân sự, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 


Tin khác